St.Joseph Church, Sarjapura

Parish: St. Joseph Church, Sarjapura
Forane/Zone: Holy Family Forane Church Hongasandra
Place Name: Sarjapura
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Fr. Thomas Vadakkedam OCD
Email: vadakedamt@yahoo.in
Address: St.Joseph Church C/o Vailankanni Matha Church Yamare Village, Sarjapura Hobli, Anekal Taluk, Bengaluru
Pin: 562125
Phone: 9481886596, 9972700401
Mass Timings: Week Days : 6am
Sunday : 10am