Forane and Forane Vicars

 

FORANE

VICAR

PHONE

E-MAIL

Dharmaram

Fr. Cyriac Madathil

9605963021

 

madathilcyriac@gmail.com

 

Hongasandra

Fr. Mathew Koikara CMI

9448953810

 

fatherkoikara@gmail.com

 

Mathikere

Fr. Mathew Panackakuzhiyil CMF

9482270249  9496159249

 

panackakuzhy@gmail.com

Sulthan Palaya

 

Fr. Roy Vattakunnel CMF

 

8147418717

 

royalex3935@gmail.com

 

Hinkal

 

Fr. Thomas Mangalathil

 

8971988075,

9562526103

 

mjtomy71@gmail.com